Voor-Werk

 “Oprechte aandacht en persoonlijke betrokkenheid op basis van wederzijds vertrouwen en respect”

Als er sprake is van beperkende factoren, dan vragen deze eerst de aandacht voordat er een volgende stap gezet kan worden richting de arbeidsmarkt.

De personal coach treedt hierbij op als supervisor en deze zorgt voor een optimale afstemming.

Aandachtspunten binnen dit traject kunnen zijn:
  • Dagstructuur
  • Maatschappelijke zelfredzaamheid
  • Vergroten van de vitalisering en evenwicht vinden in de energiehuishouding
  • Sociale activering 
  • Schuldsanering 
  • Verbetering van taalvaardigheid 
  • Maatschappelijke participatie