Organisatie

“Verzamel diamanten uit het verleden, slijp ze in het heden en word briljant in de toekomst.”

De oorsprong van de organisatie Mijn-Werk ligt bij Schieman Projectbureau, opgericht door Daan Schieman in 2003. Schieman Projectbureau is gestart als eenmanszaak met als werkveld innovatieve en creatieve oplossingen op het gebied van organisatieadvies, teambuilding en loopbaanbegeleiding.

In de loop der tijd zijn de activiteiten zich steeds meer gaan toespitsen op loopbaanontwikkeling en re-integratie. Vanaf 1 juni 2010 is Mijn-Werk een BV. 

Ons werkgebied beslaat Flevoland en aangrenzende provincies.