Voor-Werk

 “Oprechte aandacht en persoonlijke betrokkenheid op basis van wederzijds vertrouwen en respect”

Als er sprake is van beperkende factoren, dan behoeven deze eerst aandacht voordat een volgende stap gezet kan worden richting de arbeidsmarkt.

De persoonlijke coach treedt hierbij op als supervisor en zorgt zo voor optimale afstemming.

Aandachtspunten binnen dit traject kunnen zijn:

 

  • Dagstructuur
  • Maatschappelijke zelfredzaamheid 
  • Vergroten van de vitalisering en evenwicht vinden in de energiehuishouding 
  • Sociale activering 
  • Schuldsanering 
  • Verbetering van taalvaardigheid 
  • Maatschappelijke participatie